Currently browsing

May 2014

Bilbasseluskene på Smøla 2014

Familieforestillingen Krig i Karossenland ble satt opp på Gurisenteret på Smøla i forbindelse med familiearrangementet Vrimmel 1. juni.