Styret

Styret etter Årsmøtet 29. mars 2022:

Leder : Tove Strand
Nestleder : Tor Egil Ingebrigtsen
Kasserer : Arnar Nesset
Sekretær: Borghild Lien
Styremedlem : May Hammerås

Eric Dullaert (dirigent)

Bente Siri Uran (vara)
Bjørn Hammer (vara)