Styret

Styret etter Årsmøtet 2. juni 2020:

Leder : Jorid Kamsvåg
Nestleder : Erling Brevik
Kasserer : Arnar Nesset
Sekretær: Borghild Lien
Styremedlem : May Hammerås

Eric Dullaert (dirigent)

Anita Rodriguez (vara)
Bjørn Hammer (vara)